Participatieproces locatie busstation afgerond

Op 21 september maakte het Leidse college van Burgemeester en Wethouders bekend dat het busstation op de huidige locatie blijft. Uit de eerste verkenningen van de locaties aangedragen tijdens het participatieproces komt namelijk geen nieuwe haalbare locatie in beeld. Met dit besluit is het participatieproces afgerond. Meer informatie vindt u in de brief aan de gemeenteraad.

 

De lopende onderzoeken worden afgerond. De resultaten worden gepresenteerd en gepubliceerd op deze website.

 

De gemeente dankt iedere deelnemer aan het participatieproces hartelijk voor zijn of haar inzet.

 

Het participatieproces

De komende jaren wordt het Leidse stationsgebied opnieuw ingericht. De gemeente Leiden wil hier een levendig gebied realiseren met nieuwe woningen, horecagelegenheden, goed bereikbare kantoorruimte, winkels en extra fietsenstallingen. Met deze plannen wil de gemeente zorgen voor:

  • een goede verbinding tussen Leiden Centraal, het Bio Science Park en de binnenstad;
  • een aantrekkelijke entree naar de stad, aan beide zijden van het station;
  • het stationsgebied als een toplocatie voor wonen, werken, verblijven en ontspannen;
  • een toekomstbestendig OV-knooppunt;
  • een betere leefbaarheid en verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers, auto's en bussen.

In deze video vertelt de gemeente haar ambities voor het stationsgebied.

Busstation

In deze herinrichting past ook een nieuw busstation, dat voldoet aan de eisen van deze tijd en dat meer comfort biedt voor de ruim 8 miljoen busreizigers per jaar. De gemeente Leiden organiseerde een open participatieproces voor de keuze van een locatie voor dit nieuwe busstation. Op 21 september heeft het college van burgemeester en wethouders hier een beslissing over genomen.

Op deze website vindt u alle informatie over dit afgelopen participatieproces.

 

Volg Leiden ook op

Twitter - naar twitterpagina gemeente Leiden  facebook - naar facebookpagina gemeente Leiden