Locatie nieuw busstation

In mei 2017 startte de gemeente Leiden met een open participatieproces rondom de locatie van een nieuw busstation. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen!

 

De komende jaren wordt het Leidse stationsgebied opnieuw ingericht. De gemeente Leiden wil hier een levendig gebied realiseren met nieuwe woningen, horecagelegenheden, goed bereikbare kantoorruimte, winkels en extra fietsenstallingen. Met deze plannen wil de gemeente zorgen voor:

  • een goede verbinding tussen Leiden Centraal, het Bio Science Park en de binnenstad;
  • een aantrekkelijke entree naar de stad, aan beide zijden van het station;
  • het stationsgebied als een toplocatie voor wonen, werken, verblijven en ontspannen;
  • een toekomstbestendig OV-knooppunt;
  • een betere leefbaarheid en verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers, auto's en bussen.

In deze video vertelt de gemeente haar ambities voor het stationsgebied.

Busstation

In deze herinrichting past ook een nieuw busstation, dat voldoet aan de eisen van deze tijd en dat meer comfort biedt voor de ruim 8 miljoen busreizigers per jaar. De gemeente Leiden organiseert een open participatieproces voor de keuze van een locatie voor dit nieuwe busstation.

Op deze website vindt u alle informatie over dit participatieproces. Wilt u ook meedenken? U bent van harte welkom! Houd deze website in de gaten en meld u aan voor de nieuwsbrief.

 

Volg Leiden ook op

Twitter - naar twitterpagina gemeente Leiden  facebook - naar facebookpagina gemeente Leiden